Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Phước (Chanh không hạt)

Nhà cung cấp giống

Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Phước (Chanh không hạt)

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0907989939

Địa chỉ :

Số 143, ấp Phước Thạnh, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Danh sách Vùng sản xuất :

Nhật ký hoạt động :