HTXNN Bình Hòa

Nhà sản xuất

HTXNN Bình Hòa

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0986328389

Địa chỉ :

KV Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Thông tin chung :

Tên: Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Hòa Địa chỉ khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ. Số điện thoại: 0986328389 Ngày, tháng, năm thành lập: 02/10/2019 Số thành viên hiện tại: 09 Tên đối tượng cây trồng/ vật nuôi chính: Lúa Tổng quy mô (m2, con): 143000m2 Tổng sản lượng (tấn/năm): 188.4 Mùa vụ chính (tháng mấy): tháng 11-12

Nhật ký hoạt động :