Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 22/6/2022, phối hợp Tổ triển khai mô hình tổ chức tập huấn kỹ thuật mô hình Chuỗi sản xuất nông nghiệp tuần hoàn tại hội trường Phòng Kinh tế với sự tham dự của 30 nông dân trong và ngoài mô hình trên địa bàn thị xã Long Mỹ.
Ảnh và video :