CƠ SỞ CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN RAU QUẢ - HỒNG ĐOAN

Hình ảnh :

Điện thoại liên hệ :

0939354185

Email :

tramangcauxiemhongdoan@gmail.com

Địa chỉ :

Số 10 Đoàn Văn Chia, ấp Mỹ Quới, TT Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

100 m²

Sản lượng :

1 tấn/năm

Giấy phép kinh doanh :

Nhật ký hoạt động :