Cơ sở Sữa dê Ngọc Đào

Mã nhà xưởng : SD-NgocDao

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0938787856

Địa chỉ :

Ấp 2B, xã Tân Hoà, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

50 m²

Diện tích kho lạnh :

20 m³

Sản lượng :

5 tấn/năm

Nhật ký hoạt động :