Tân Hậu Giang

Giấy chứng nhận

Nhà xưởng đã được xác thực và đánh giá đạt tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0918828898

Địa chỉ :

33-35, Đường 3/2, P. 5, Thành phố Vị Thanh, T. Hậu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Giấy chứng nhận :

Thông tin chung :

Quán Tân Hậu Giang Địa chỉ: 33-35, Đường 3/2, P. 5, Thành phố Vị Thanh, T. Hậu Giang Điện thoại: 0918828898

Nhật ký hoạt động :