HTX dưa lưới Thuận Phát

Vùng trồng
Mã vùng : PH000006

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0913816291

Địa chỉ :

Ấp Tân Long B, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

18 ha

Sản lượng dự kiến :

665 Tấn

Thông tin chung :

- HTX dưa lưới Thuận Phát. - Địa chỉ: Ấp Tân Long B, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. - Diện tích: 18. ha. - Sản lượng: 650 tấn/năm.

Nhật ký vùng sản xuất :