HTX Nông nghiệp dịch vụ thương mại Tân Quới Lộ

Vùng trồng
Mã vùng : PH000017

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0395513697

Địa chỉ :

Số nhà 105, ấp Tân Quới Lộ, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

0.1 ha

Sản lượng dự kiến :

11 Tấn

Thời gian nuôi trồng :

3 vụ/năm

Danh sách kĩ thuật viên :

Thông tin chung :

- HTX thành lập năm 2017: Lúc đầu có 19 xã viên, bây giờ lên đến 61 xã viên. - Vốn hiện tại: 88 triệu. - HTX chuyên cung cấp dưa lưới và nấm bào ngư. - Diện tích dưa lưới: 1.000m2 và đang mở rộng thêm 2.000m2. - Diện tích nấm bào ngư: 300m2.

Nhật ký vùng sản xuất :