HTX Thạnh Mỹ

Vùng trồng

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0898408827

Địa chỉ :

ấp Thạnh Mỹ, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

12.8 ha

Sản lượng dự kiến :

200 Tấn

Thời gian nuôi trồng :

2-5 năm

Nhật ký vùng sản xuất :