HTX Thạnh Phước

Vùng trồng
Mã vùng : HCT-005

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0939051727

Email :

htxthanhphuoc@gmail.com

Địa chỉ :

143 ấp Phước Thạnh, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

60 ha

Sản lượng dự kiến :

300 Tấn

Thời gian nuôi trồng :

Quanh năm

Thuộc vùng sản xuất:

Thuộc doanh nghiệp :

Thông tin chung :

- Ngày, tháng, năm thành lập: 29/09/2004 - Số thành viên hiện tại: 17 - Tên đối tượng cây trồng/ vật nuôi chính: Cung cấp cây giống, thu mua và bán chanh không hạt. - Tổng quy mô ( m2, con): 60ha - Tổng sản lượng (tấn/ năm): 300 tấn/năm - Mùa vụ chính (tháng mấy): Quanh năm - Vốn điều lệ : 1,9 tỷ đồng

Nhật ký vùng sản xuất :