Lê Văn Vinh

Vùng nuôi
Mã vùng : TPVT 02.tân tiến

Hình ảnh :

Địa chỉ :

Ấp mỹ hiệp 2, tân tiến

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

5 ha

Thời gian nuôi trồng :

Vụ thu đông

Thông tin chung :

Mô hình lúa chất lượng cao kết hợp nuôi thủy sản.

Nhật ký vùng sản xuất :