Trại gà giống Phụng Hiệp

Trang trại
Mã vùng : PH000018

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0906954433

Địa chỉ :

Số nhà 166, ấp Tân Long, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

1.7 ha

Số lượng cây con :

60000

Thời gian nuôi trồng :

cung cấp con giống quanh năm

Thuộc vùng sản xuất:

Thông tin chung :

- Tên cơ sở: Trại gà giống Hậu Giang. - Thành lập cơ sở: 2017. - Giống gà nòi lai Bến Tre. - Số lượng con giống bế mẹ: 12.000 con. - Số lượng bán: 60.000 con/năm. - Giao tới nhà.

Nhật ký vùng sản xuất :