Tính đến nay, toàn tỉnh Hậu Giang có 105 sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 sao – 4 sao Sản phẩm OCOP tỉnh Hậu Giang chủ yếu ở các nhóm: đồ uống, thực phẩm, gia dụng… Hiện nay, hầu hết các sản phẩm đều được chứng nhận các tiêu chuẩn chất lượng phù hợp như: ISO, VietGap, GlobalGap, GMP, HACCP…, cùng với công nghệ sản xuất, chế biến ngày càng tiến bộ, các chủ thể OCOP đã ứng dụng nhiều máy móc, thiết bị hiện đại vào sản xuất, đổi mới mẫu mã, bao bì, tem nhãn sản phẩm ngày càng đẹp hơn, từ đó tạo ra các sản phẩm vừa đảm bảo chất lượng vừa mang tính thẩm mỹ cao, tạo được niềm tin cho người tiêu dùng. Hiện tại tỉnh còn nhiều sản phẩm tiềm năng đang hoàn thiện theo tiêu chuẩn quy định để được công nhận OCOP. Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, trong gia đoạn 2021-2025 tỉnh tiếp tục định hướng phát triển nhiều sản phẩm OCOP và xây dựng nhiều mô hình phát triển sản phẩm trên toàn tỉnh, một số định hướng cụ thể như sau: Mục tiêu thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025: Số lượng sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên (bao gồm cả các sản phẩm đã được công nhận trong giai đoạn 2018-2020) là 250 sản phẩm; Số lượng sản phẩm đạt OCOP 5 sao là 08 sản phẩm; Số lượng chủ thể có sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên là 125 chủ thể; Tỷ lệ chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định (so với tổng số lượng chủ thể có sản phẩm OCOP được công nhận) đạt 40%. Đăng ký tham gia thực hiện các mô hình chỉ đạo điểm của Trung ương: Mô hình 1: Xây dựng thí điểm mô hình chuỗi giá trị OCOP xanh theo hướng tuần hoàn và bền vững. Mô hình 2: Phát triển chuỗi giá trị vùng khóm nguyên liệu gắn với các sản phẩm OCOP được chế biến từ khóm theo hướng tuần hoàn và nông nghiệp hữu cơ. Mô hình 3: Xây dựng thí điểm chuỗi giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp an toàn, hữu cơ. Mô hình 4: Sản xuất lúa chất lượng cao áp dụng quy trình VietGAP gắn với xây dựng sản phẩm OCOP. Mô hình 5: Điểm du lịch cộng đồng khóm cầu đúc. Mô hình 6: Nâng cao năng lực sơ chế và chế biến các sản phẩm từ cá thát lát Mô hình 7: Nâng cao năng lực sơ chế và chế biến các sản phẩm từ cá thát lát Mô hình 8: Sơ chế, bảo quản nông sản và chế biến rau quả bằng công nghệ sấy thăng hoa. (Theo VP Điều phối tỉnh Hậu Giang)