HTX Baba Thạnh Lợi

Nhà cung cấp giống

HTX Baba Thạnh Lợi

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0907677614

Địa chỉ :

ấp láng Láng Hầm B, Thạnh Xuân, Châu Thành A, Hậu Giang

Doanh nghiệp trực thuộc :

Danh sách Vùng sản xuất :

Giấy phép kinh doanh :

Giấy chứng nhận :

Thông tin chung :

HTX được thành lập ngày 06 tháng 10 năm 2009, 20 thành viên, vốn điều lệ 1,1 tỷ đồng, hàng năm cung cấp 11000kg bab thịt, 50.000 con baba giống

Nhật ký hoạt động :