HTX Baba Thạnh Lợi

Ao nuôi
Mã vùng : CTA-TX-01

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0907677614

Địa chỉ :

Ấp Láng Hầm B, Thạnh Xuân, Châu Thành A, Hậu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

1.1 ha

Sản lượng dự kiến :

11 Tấn

Thời gian nuôi trồng :

quanh năm

Thuộc doanh nghiệp :

Danh sách kĩ thuật viên :

Nhật ký vùng sản xuất :