Mai Thanh Vũ

Chuyên viên
Tổ Kỹ thuật Nông nghiệp xã Thạnh Xuân, Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Viên chức khuyến nông Tổ Kỹ thuật Nông nghiệp xã Thạnh Xuân, Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
Thăm mô hình lươn tại xã Thạnh Xuân và dẫn hộ ra thăm mô hình lươn tại Tân Phú Thạnh cho các hộ tráo đổi kỹ thuật và chia sẽ kinh nghiệm với nhau
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
thăm vườn mít ấp so đũa lớn a
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
mô hình lươn ấp trầu hôi hiện phát triển tốt
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
mô hình lươn ấp trầu hôi hiện phát triển tốt
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
mô hinh dưa leo ấp láng hầm c. qui mô 0,2 ha năng suất khoảng 32 tấn/ha. giá bán 10000 đ/kg
Ảnh và video :