Tư vấn Dịch vụ Khuyến nông

Nhà cung cấp vật tư

Tư vấn Dịch vụ Khuyến nông

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0915711221

Email :

khoattkn@yahoo.com.vn

Địa chỉ :

Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang

Thông tin chung :

Bộ phận trực thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang. Chuyên tư vấn, cung ứng các dịch vụ về thiết kế hệ thống tưới nước tiết kiệm, tư vấn lắp đặt Biogas, túi bao trái các loại,...

Nhật ký hoạt động :