Nguyễn Đăng Khoa

Nông trại
Số 44, Quốc Lộ 61B, Phường Bình Thạnh, Tx. Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
GIÁM ĐỐC HTX

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 22/10/2021, Trung tâm KN và DVNN Hậu Giang phối hợp với Trạm KN Tx.Long Mỹ tổ chức diễn đàn "Giải pháp nâng cao hiệu quả trồng nấm rơm trong nhà theo chuỗi giá trị gắn với truy xuất nguồn gốc theo hướng bền vững" . Điểm cầu chính tại TX. Long Mỹ và các điểm cầu tại huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, Phụng Hiệp và Châu Thành A với 70 nông dân tham dự tại các điểm cầu.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Thứ 4, ngày 07/04/2021 Trạm khuyến nông Vị Thủy phối hợp cùng TTKN & DVNN đến thăm và KS thực trạng hộ TGMH kinh tế tuần hoàn tại xã Vị Đông
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Dự tập huấn ký thuật vận hành máy bay không người lái phụ thuốc bảo vệ thực vật tại Trung tâm khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp từ ngày 09/4 đến ngày 16/4/2021
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Hội thảo "Tăng cường năng lực hợp tác công tư trong hoạt động khuyến nông" do Trung tâm khuyến nông Quốc Gia tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 19/01/2012, Trạm KN huyện Phụng Hiệp tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động Khuyến nông 2020 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, mặt được, hạn chế và đề ra phương hướng hoạt động năm 2012. Nhằm chủ động thực hiện nhiệm vụ.
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :