Nguyễn Thị Thanh Hiểu

Cán bộ
Khuyến nông xã Hỏa Lựu

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 9.8 Chi cục PTNT kết hợp với Phòng kinh tế tp, lãnh đạo UBND, Tkt các xã họp triển khai kinh phí hỗ trợ cho các HTX năm 2022
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Thăm và tư vấn kỹ thuật nuôi dê tại xã Vị Tân
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 13.7 rà soát tình hình lúa HT, rau màu bị ngập do ảnh hưởng mưa kéo dài.
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 12.7 họp với lãnh đạo pkt, chi cục PTNT về việc phát triển làng nghề nông thôn năm 2022. Định hướng đến năm 2025
Ảnh và video :