Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Chuyên viên
tuyettrinh617149@gmail.com
Tổ kỹ thuật nông nghiệp Phường 4, Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
khuyến nông viê
Viên chức khuyến nông - Tổ kỹ thuật nông nghiệp Phường 4, Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 8/9 dự hội nghị 20 năm Khuyến nông Hậu Giang, 30 năm Khuyến nông Việt nam tại trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 14/7/2023 phối hợp Ủy ban phuờng kiểm tra, xác minh diện tích lúa hè thu bị ảnh huởng mưa bão của 7 hộ dân tại khu vực 7
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 11/8/2023 thăm và tư vấn mô hình nuôi luơn không bùn hộ cô Nguyễn Thị Lạc phuờng 4. TP Vị Thanh
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Kết quả công tác thực hiện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 30/6/2023. Phối hợp phòng kinh tế thành phố Vị Thanh tổ chức họp triển khai mô hình ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa vụ Thu Đông theo Nghị định 62/NĐ-CP. Kết hợp tư vấn kỹ thuật cho các hộ nông dân tham gia: 1. Đỗ Thành Nhân - 0704823778 2. Trần Thới Đăng - 0334669376 3. Phan Văn Ngộ - 0976163904 4. Danh Phước Lễ - 0377373722 5. Nguyễn Văn Đóng - 0334742741 6. Triệu Văn Rê - 0795430494 7. Trần Minh Tuấn - 0383045900 8. Triệu Dũng Thành - 0383875141 9. Triệu Thành Tài - 0916525033 10. Trần Văn Tư - 0779159945 11. Triệu Văn Á - 0907259975 12. Lê Thanh Phong - 0772750386 13. Triệu Hải Đảo - 0365265455 14. Trương Thị Trăng - 0365265455 15. Trần Văn Dữ - 0702867754 16. Phan Văn Thiên - 0382260116 17. Huỳnh Văn Thảnh - 0971097121 18. Triệu Văn Gấm - 0355410059 19. Triệu Văn Thông - 0375946318 20. Phan Văn Có - 0963506304 21. Nguyễn Thanh Hải - 0984098962 22. Lê Văn Hùng 23. Võ Tấn Lợi 24. Võ Thành Long 25. Võ Hoàng Mai
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :