Nguyễn Trung Thành

Chuyên viên

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 29.03.2024. Thăm mô hình thủy sản. Địa điểm: xã Hỏa Lựu
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 28.03.2024. Thăm đồng, hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh lúa cuối vụ. Địa điểm: ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 27.03.2024 Tư vấn, hướng dẫn nông dân các loại vật tư lắp đặt hệ thống tưới. Địa điểm: xã Hỏa Tiến
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 25.03.2024 Thăm mô hình nuôi ếch. Địa điểm: xã Tân Tiến
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 25.2.2024 Thăm mô hình nuôi ếch. Địa điểm xã Tân Tiến.
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :