Nguyễn Trung Thành

Chuyên viên

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
Ngày 23.11.2021. Thực hiện phun dịch vụ (phun diệt mầm đầu vụ bằng sofit) với diện tích khoảng 8ha (sử dụng máy 003 kết hợp máy XP20; Thành, Tâm và nhóm a Phong cùng thực hiện). Địa điểm: Trường Long Tây, châu Thành A (sau lưng kho - TTG)
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 22.11.2021. Thăm và tư vấn kỹ thuật trồng bắp. Địa điểm: xã Vị Tân
Ảnh và video :
Chi tiết:
Ngày 15.11.2021. Công tác hướng dẫn cải tạo đất trồng Khóm. Địa điểm: ấp Thạnh Xuân, xã Hỏa Tiến.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Ngày 12.11.2021. Công tác nắm tình hình chuẩn bị xuống giống vụ lúa Đông xuân 2021 – 2022. Địa điểm: xã Tân Tiến
Ảnh và video :
Chi tiết:
Ngày 11.11.2021. Tham dự hội thảo “Phổ biến đề án phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025”. Địa điểm: xã Vị Tân.
Ảnh và video :