Nguyễn Trung Thành

Chuyên viên

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 24.6.2022. Dự họp triển khai hướng dẫn sử dụng chỉ dẫn địa lý Khóm cầu Đức cho HTX và nông dân trồng Khóm. Địa điểm: ấp Thạnh Thắng xã Hỏa Tiến
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 08.7.2022. công tác các hộ sản xuất khóm kết hợp lấy hình ảnh tư liệu về các bệnh trên khóm. Địa điểm: xã Hỏa Tiến
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 04.7.2022 Thăm mô hình nuôi dê tại xã Hỏa Tiến
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 30.6.2022. tư vấn sửa chữa hệ thống tưới. địa điểm: xã Hỏa Tiến
Ảnh và video :