Vu Suổi

Nông trại
Vị Thanh, Hậu Giang
50 ha

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 25/10/2021 thăm mô hình trồng khóm MD2 kết hợp tư vấn tưới phân tại xã Hỏa Tiến
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 24.6.2021. Tư vấn kỹ thuật phòng trị bệnh trên khóm. Địa điểm: xã Hỏa Tiến.
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Tư vấn kỹ thuật canh tác khóm và thu thập thông tin tình hình hoạt động HTX nông nghiệp Thạnh Thắng, xã Hỏa tiến, phục vụ kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 21.10.2020. kiểm tra tình hình ngập lũ tại các rẫy Khóm. Địa điểm: ấp Thạnh Thắng xã Hỏa Tiến.
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 15,16/10: thăm và hỗ trợ cùng nông dân bị ảnh hưởng ngập úng tại xã Vị Tân và xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh
Ảnh và video :