Đỗ Thành Phúc

Quản lý
Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh, Bùi Thị Xuân, Khu vực 1, Phường III, TP.Vị Thanh, Hậu Giang
Phó Trưởng Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Chi tiết:
Tại ấp 2 xã Vị Tân thành phố Vị Thanh
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Tại ấp 2 xã Vị Tân thành phố Vị Thanh
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 22/7 Trạm khuyến nông TP Vị Thanh tổ chức bế giảng lớp TOF kỹ thuật trồng nấm rơm trong nhà
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 18/7/2022, công tác mô hình nuôi lươn sinh sản tại ấp Thạnh quới 2, xã Tân tiến.
Ảnh và video :