Đỗ Thành Phúc

Quản lý
Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh, Bùi Thị Xuân, Khu vực 1, Phường III, TP.Vị Thanh, Hậu Giang
Phó Trưởng Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Tổ chức bế giảng lớp khóm thuỷ sản thuộc dự án cái lớn cái bé tại ấp 2 và 2a xã Vị Tân thành phố Vị Thanh
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Kết hợp trạm Trồng trọt và BVTV khảo sát đánh giá thiệt hại do ảnh hưởng của mưa bảo trên các diện tích mới xuống giống tại xã Vị tân.
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 24/11/2021, cùng đoàn TTKN - DVNN khảo sát thực tế các mô hình xây dựng và nhân rộng thuộc hội thi "xây dựng và nhân rộng mô hình 2021" tại xã Vị tân, xã Hỏa tiến.
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 03/11/2021, cấp vật tư mô hình lúa từ nguồn kinh phí Nghị định 62 tại xã Hỏa tiến.
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 29/10/2021, cùng đoàn Hội nông dân thành phố Vị thanh kiểm tra việc thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục vùng sản xuất bị thiên tai, dịch bệnh tại xã Hỏa tiến.
Ảnh và video :