Nguyễn Thị Thúy Kiều

Kỹ thuật viên

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Mô hình SX Rau màu trên nền đất lúa thich ứng với BĐKH, xa Lương Nghĩa, huyen Long My
Ảnh và video :
Chi tiết:
Tiếp tục các hoạt động chuyển giao kỹ thuật trong lớp FFS thuộc DA cải thiện sinh kế CLCB. Giảng viên và nông dân các lớp cùng vượt qua các khó khăn mùa dịch trao đổi kỹ thuật, tìm ra các giải pháp phù hợp tiếp tục tạo ra các nông sản chất lượng
Sản phẩm liên quan :
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Ngày 3, 4/11: tiếp tục thực hiện tập huấn các lớp FFS thuộc dự án CLCB tại xã Lương Nghĩa, Vĩnh Viễn A và thị trấn Vĩnh Viễn
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Ngày 2/11: tập huấn "kỹ thuật trồng bắp, đậu bắp" tại xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ thuộc mô hình "sản xuất rau màu trên nền đất lúa thích ứng BĐKH". Đây là vùng sản xuất chuyên canh lúa, mô hình được thực hiện nhằm giới thiệu mô hình trồng màu luân canh. Hơn 30 nông dân tham gia đã nhiệt tình trao đổi kỹ thuật, tìm hiểu về mô hình này.
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Công việc: