Huỳnh Văn Vũ

Quản lý
Trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp, Ấp Mỹ Hòa, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
Phó trưởng Trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Chi tiết:
thăm mô hình tư vấn kỹ thuật trồng bơ sáp của ông Trần Minh Đông sđt 0793918487 và hộ ông Trần Hoàng Quân sđt 0939759382 ấp Phương Bình, xã Phương Phú
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 12/7/2022 Trạm Khuyến nông huyện tổ chức họp dân triên khai Mô hình cơ giới hóa trong sản xuất mía kết hợp trồng màu nâng cao thu nhập tại xã Hiệp Hưng
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
ngày 14/6 KS mô hình tuần hoàn tại xã Tân Bình
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 14/6 đi khảo sát hộ tham gia mô hình kinh tế tuần hoàn tại xã Tân Bình.
Vùng sản xuất liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Khảo sát hộ tham gia mô hình kinh tế tuần hoàn tại xã Tân Bình.
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :