Đỗ Trung Hậu

Kỹ thuật viên

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 5/8 trạm Khuyến nông thành phố Ngã Bảy phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang tổ chức hội thảo trình diễn máy bay phun thuốc không người lái tại khu vực 4 và khu vực 7 phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Từ ngày 27/6-01/7 tập huấn nâng cao kỹ năng quay phim, biên tập xây dựng video khuyến nông tại thành phố Vị Thanh.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Kỹ thuật nuôi lươn đồng thương phẩm an toàn sinh học.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Dự tập huấn marketing và bán hàng nông sản qua mạng 24 - 27/5/2022
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
ngày 17.3.2022, Trung tâm kn và dvnn hậu giang kết hợp với trạm khuyến nông ngã bảy tiến hành thẩm định các hộ đăng ký tham gia mô hình chăn nuôi dê trên địa bàn phường lái hiếu và hiệp lợi
Ảnh và video :