Trần Minh Luân

Chuyên viên
Tổ kỹ thuật Nông nghiệp xã Phương Bình, Trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.
Viên chức khuyến nông - Tổ kỹ thuật Nông nghiệp xã Phương Bình, Trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
ngày 23-24.8.2022 tham dự lớp tập huấn phương pháp sử dụng công nghệ thông tin trong khuyến nông cho nhóm đối tượng SX hàng hóa.
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 12,13 /7 đi hội thảo đầu bờ tại xã Phương Bình và xã Tân Bình. Ngày 14 và 19/7 đi công tác theo lịch phòng nông nghiệp, tại xã Tân Bình, Kinh Cùng, Phương Bình và Hòa An.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Tư vấn nông dân sử dụng phân hữu cơ tại tổ hợp tác Lung Sen, ấp Phương Hoà, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Hội thảo nhân rộng mô hình khuyến nông hiệu quả trên các xã, thị trấn
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
- Ngày 29/6 đi thăm mô hình chăn nuôi heo rừng tại xã Phương Bình. - Ngày 30/6 đi thăm mô hình kinh tế tuần hoàn cùng với đài VTV9, tại xã Tân Bình.
Ảnh và video :