Võ Xuân Tân

Quản lý
vxttan@gmail.com
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang, Số 5, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, KV5, P5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Giám đốc
Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
họp tổ định kỳ tổ 2 huyện Long mỹ về tình hình quản lý và vận hành công trình thủy lợi. ngày 14/9/2022
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
khảo sát lập kế hoạch xây dựng cống chống mỹ và cống cái rắn huyện Long Mỹ ngày 13/9/2022
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
kiểm tra vận hành các cống tổ 1 huyện Long Mỹ ngày 7/9/2022
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Kiểm tra sửa sụp lún mố cầu của cống Giồng Cấm xã Lương Nghĩa huyện Long Mỹ ngày 6/9/2022
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
cống Hậu Giang 3 huyện Phụng Hiệp
Ảnh và video :