Phùng Thái Duy

Chuyên viên
Tổ kỹ thuật Nông nghiệp xã Vĩnh Thuận Tây, Trạm Khuyến nông huyện Vị Thủy
Viên chức Tổ kỹ thuật Nông nghiệp xã Vĩnh Thuận Tây, Trạm Khuyến nông huyện Vị Thủy

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 22-23/9 tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã tại TP. Vị Thanh.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 21/9 thăm các mô hình nuôi gà đẻ trứng, hiện nay gà được 50 ngày tuổi và đang phát triển tốt. Tư vấn hộ thường xuyên rửa máng ăn, uống và bổ sung đệm lót sinh học vô chuồng trại tránh gây mùi cũng như bổ sung rau xanh cho gà.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 20/9 phối hợp khuyến nông xã Vị Trung, tham quan mô hình nuôi cá trê vàng trên ruộng kết hợp trồng rau nhúc của hộ ông Cao Thanh Triệu ấp 11. Mô hình thả 50kg cá trê vàng, hiện nay cá được hơn 40 ngày và phát triển tốt, rau nhúc cũng chuẩn bị thu hoạch.
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 21/9 thăm và tư vấn cho hộ anh Lê Chí Trung ấp 7, sđt 0989 649 181 mô hình trồng rau màu sinh thái (trồng cà phổi kết hợp trồng bông soi nhái dẫn dụ thiên địch).
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
ngày 16.9.2022: Trạm KN phối hợp khuyến nông xã thăm các mô hình cá ruộng trên địa bàn xã Vĩnh Thuận Tây. Nhìn chung con nước năm nay tương đối lớn so với mọi năm, vì thế nếu bà con làm tốt công tác bảo quản cá thì hứa hẹn một vụ bội thu của mô hình cá ruộng năm nay.
Ảnh và video :