Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Hậu Giang (VnSAT)

Nhóm sản xuất
Mã vùng : HG-CDS

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0903199508

Email :

ttknhaugiang@gmail.com

Địa chỉ :

Huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ, Vị Thủy, Châu Thành A, TX Long Mỹ và TP. Vị Thanh

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

15000 ha

Sản lượng dự kiến :

255000 Tấn

Thời gian nuôi trồng :

Cả năm

Nhật ký vùng sản xuất :