Trung tâm Khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

Cơ quan quản lý

Trung tâm Khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

(0293) 3 878 873. Fax: (0293) 3 870 507

Email :

ttknhaugiang@gmail.com

Địa chỉ :

Số 05, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu vực IV, phường V, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Thông tin chung :

Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang Địa chỉ: Số 05, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu vực IV, phường V, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Điện thoại: (0293) 3 878 873. Fax: (0293) 3 870 507 Email: ttknhaugiang@gmail.com

Nhật ký hoạt động :