Nguyễn Đăng Khoa (Phòng TTTVDV)

Quản lý
Khoattkn@gmail.com
Phòng Thông tin tư vấn dịch vụ - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang, Số 5, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, KV4, P5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Trưởng phòng
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang Phòng Thông tin - Tư vấn dịch vụ. Quản lý Trang nongsanhaugiang.com.vn

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Chi tiết:
Tuyên truyền nội dung, chính sách hỗ trợ, điều kiện tham gia đề án. Thảo luận, trao đổi thắc mắc của nông dân HTX NN xung quanh chủ đề điều kiện tham gia đề án, định mức hỗ trợ, …
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
ngày 10.11.2021: tại hội trường phòng NN và PTNT huyện Vị Thủy. Trung tâm KN và DVNN Hậu Giang tổ chức hội thảo tuyên truyền về Đề án Ptnt bền vững thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh HG giai đoạn 2021-2025
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Dự họp đánh giá viên chức năm 2021 tại Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ. Có 15 viên chức Trạm và Tổ kỹ thuật tham gia.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 22/10/2021, Trung tâm KN và DVNN Hậu Giang phối hợp với Trạm KN Tx.Long Mỹ tổ chức diễn đàn "Giải pháp nâng cao hiệu quả trồng nấm rơm trong nhà theo chuỗi giá trị gắn với truy xuất nguồn gốc theo hướng bền vững" . Điểm cầu chính tại TX. Long Mỹ và các điểm cầu tại huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, Phụng Hiệp và Châu Thành A với 70 nông dân tham dự tại các điểm cầu.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 8 tháng 7 năm 2021, Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp, Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành A tổ chức khảo sát tuyến cống Bắc Ô Môn - Xà No. Đoàn khảo sát các nhà điều hành, tình trạng vận hành các cống để có cơ sở xây dựng kế hoạch sửa chữa trong thời gian tới.
Ảnh và video :