Lê Châu Tứ (Phòng KT)

Quản lý
Phòng Kỹ thuật - Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang, Số 5, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, KV4, P5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Trưởng phòng Kỹ thuật - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang và DVNN

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Chi tiết:
Cùng với nông dân trao đổi với Công ty TNHH Ba Sương thực hiện trồng thử nghiệm cây sa chi và gấc tại địa bàn TX Long Mỹ.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Chủ đề "Phát triển cây mít bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới" với khoảng 70 nông dân trên địa bàn huyện Châu Thành tham dự. Tổ chức tại TT Ngã Sáu vào ngày 26.4.2022.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
ngày 12 tháng 4 năm 2022 đưa nông dân tham dự trình diễn máy sạ cụm tại ấp 3 xã Long Trị.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Công tác lớp FFS kỹ thuật trồng nấm rơm trong nhà tại xã Vị Tân.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngay 23/3/2022 Dự hội nghị tổng kết mô hình sử dụng phân hữu cơ VK trên lúa tại huyện Phụng Hiệp, qua tổng kết cho thấy sử dụng phân hữu cơ tiết kiệm chi phí san xuat và năng suất đạt từ 1-1,2 tấn/ 1000m2.
Ảnh và video :