Nguyễn Tấn Đạt

Chuyên viên
nguyentandatknhg@gmail.com
Phòng Chuyển giao kỹ thuật - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang, Số 5, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, KV4, P5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Viên chức Phòng Chuyển giao kỹ thuật - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
thăm mô hình sx mai vàng chuẩn bị tết
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Bí thư huyện ủy Châu Thành thăm mô hình mai vàng và làm việc với BGĐ HTX nắm thuận lợi, khó khăn và hướng phát triển thời gian tới.
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Mô hình hỗ trợ nông dân
Ảnh và video :
Chi tiết:
Tiếp tục chăm sóc dưa lưới. Cây con được 5 ngày tuổi, đang phát triển tốt
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Tiếp tục chăm sóc dưa lưới. Cây con được 5 ngày tuổi, đang phát triển tốt
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :