Lê Minh Luân

Chuyên viên
leminhluan1638@gmail.com
Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành, TT Ngã Sáu ,huyện Châu Thành, Hậu Giang
chuyên viên
Viên chức Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Cùng đoàn của phòng NN&PTNT thăm và việc với Tổ kỹ thuật và UBND xã
Ảnh và video :
Chi tiết:
Thăm các vườn hộ nông dân thực hiện mô hình phục hồi vườn bưởi
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Dự họp triển khai quy chế và kế hoạch hoạt động của ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2022.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Thăm mô hình của chú Huỳnh Văn Luông và anh Nguyễn Văn Đủ Bưởi 5 roi phục vụ tết
Ảnh và video :
Chi tiết:
Ngày 29/01/2021 Thăm khảo sát mô hình VietGAP cam sành tại HTX Năm Nhi và Mô hình sx Mít theo hướng hữu cơ
Ảnh và video :