Nguyễn Văn Dư

Nông trại
Ấp Phước Thạnh, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Phó Giám Đốc
5000 ha
2 tấn/năm

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Cùng nông dân tham dự hội thảo Đánh giá hiệu quả một số mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Mô hình chanh không hạt cảu chú Nguyễn Văn Dư, HTX Thạnh Phước, Châu Thành
Sản phẩm liên quan :
Vùng sản xuất liên quan :
Vật tư liên quan :
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Công việc: