HTX Nông Nghiệp TMDV Thuận Hòa

Người đánh giá
Ấp 2 xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
HTX chuyên cung cấp mãng cầu trái, trà mãng cầu, mức mãng cầu.

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
Mời nông dân dự tập huấn dự án vnsat ở HTX Danh Tiến ấp 7 xà phiên. Dẫn đài truyền hình Kiên Giang hỏi thăm HTX mãng cầu xiêm thuận hòa. Bổ sung tiêu chí 13. Mời thành viên được cử quản lý HTX mai tham dự họp với pct huyện Long Mỹ.
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Đến hộ ông Hà Thanh Lý ấp 2, lươn hết bệnh và ăn bình thường. Thu gon tiền đối ứng phân nhưng còn 2 hộ nữa mới xong. Giúp HTX ấp 4 đánh biên bản gửi về công ty ký kết HTX đối ứng xây nhà kho, lo sấy... Hỏi thăm thuỷ hiện chứng từ HTX. mời HTX và 2 cơ sở tham dự tập huấn .....
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
dự tập huấn. cấp phát lúa giống HTX cùng bvtv xã. học nghị quyết ở xã. lớp nấm rơm ấp 5 bài 1 có 42 hv, nữ 16, bài 2 ngày 1/12/20. ấp 4, b1 44 hv, nữ 20, b2 ngày 3/12/20. HTX ấp 4 hợp bàn Đ/c Phúc, Công ty về trang thiết bị lò sấy.
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
dự tập huấn. cấp phát lúa giống HTX cùng bvtv xã. học nghị quyết ở xã. lớp nấm rơm ấp 5 bài 1 có 42 hv, nữ 16, bài 2 ngày 1/12/20. ấp 4, b1 44 hv, nữ 20, b2 ngày 3/12/20. HTX ấp 4 hợp bàn Đ/c Phúc, Công ty về trang thiết bị lò sấy.
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Dự tập huấn chuyên đề Luật HTX năm 2012. Vốn hỗ trợ cho htx và làm bài cuối cùng khóa Tập huấn. Tham dự cấp phát lúa giống HTX ấp 4 . Tham dự hội nghị quan triệt nghi quyết XII. Tham dự tập huấn lớp nấm rơm ấp 4 bài 1 sỉ số 44 học viên, nữ 20. bài 2 thứ 3 ngày 1/12/20. ấp 5 học bài 1 sỉ số 42 học viên, nữ 16. bài 2 thứ 5 ngày 3/12/20. Dự án vnsat Đ/c Phúc cùng Công ty trao đổi HTX ấp 4 về trang thiết bị lò sấy, thành công trong cv tham vấn.