HTX Nông Nghiệp TMDV Thuận Hòa

Người đánh giá
Ấp 2 xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
HTX chuyên cung cấp mãng cầu trái, trà mãng cầu, mức mãng cầu.

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 6-7-10/10 Hợp HTX chuẩn bị đau hội bất thường. Lập danh sách 4 HTX nhận hỗ trợ tc số 13 và cho HTX ký tên. Tham mưu UBND xã về thành lập tổ kn cộng đồng, chuẩn bị nhân sự trong tổ. Thăm hỏi tình hình lua giống vụ đx năm 2023 cho HTX.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Báo cáo tháng 5 và kế hoạch tháng tới. Viết tin bài. Thu thập thông tin nắm nhu cầu hỗ trợ sản phẩm ocop ...
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
ngày 28/2-1/3 Thu thập thông tin báo giá nông sản. Mời HTX ấp 2 tham dự đối thoại tại các Hội Nghị vi thanh. Thu thập thông tin đăng ký máy NQ 62. Đăng ký nữ 2 giỏi. Đăng ký thi đua, sáng kiến năm 2022 Cùng cơ quan tuần lễ áo dài
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Chuyển khai nhiệm vụ NTM nhận nhiệm vụ ocop xã. Họp tình hình HTX TMDV TH nội dung HTX báo cáo doanh thu năm 21, khó khăn trong hoạt động. xã định hướng HTX phân công nhiệm vụ và đưa ra kết hoạch sản xuất năm 22. Họp nhân sự HTX mới ấp 3.
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 22-23/02 Mời HTX Tân phú Thành tham dự ở LM HTX tỉnh. Mời HTX Trà hợp thành viên. Xin hóa đơn báo cáo bưu điện.
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :