HTX Nông Nghiệp TMDV Thuận Hòa

Người đánh giá
Ấp 2 xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
HTX chuyên cung cấp mãng cầu trái, trà mãng cầu, mức mãng cầu.

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 13- 14-15-18/12 Mời nông dân dự hội thảo mô hình nuôi dê tuần hoàn htx tân phú thành đang phát triển tốt. Ký hồ sơ đánh giá mô hình mãng cầu xiêm htx mãng cầu xiêm Thuận Hòa đi 5 hộ, 2 hộ ko xó nhà. Báo cáo tuần, nhận số góp vốn, danh sách nhận hỗ trợ lúa, phân lân, hữu cơ, su...5 htx. Điều chỉnh bc, k hoạch kinh tế tt gửi phòng nn Thông tin giá ns, kế hoạch tuần, thu ds lúa bổ sung 2 htx .
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 1-4-5-6/12 chào cờ tháng cuối năm 23. họp chi bộ ấp 4, đánh gia đảng viên, đảng viên công chức, viên chức ub dự chi bộ ấp đánh giá ko xuất sắc chỉ hoàn thành nhiệm vụ, đảnh viên bct thì xuất sắc. thông tin bgns, tư vấn bán túi bao xoài hộ nguyện thị hậu ấp 5 xã Thuận Hòa sdt 0337899072. trình ký mô hình dê. ký giấy đi đường. ký danh sách hội thảo mh mãng cầu ấp 2. nhắc htx gửi ds góp vốn, thăm mô hình nuôi dê hộ ấp 3, ấp 2 htx mc ký mh GlobalGAP phía thẩm định hộ tham gia mc 15 ha.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Vệ sinh an toàn thực phẩm do chi cục quản lí nông lâm thuỷ sản chuyển giao
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Thông tin ns báo giá lên kế hoạch tuần mời 3 htx chi hỗ trợ phí htx năm 23 mời gọi htx chuẩn bị hồ sơ kiêm tra
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Tham dự tập huấn ocop huyện long mỹ, gv do sở khoa học công nghệ tỉnh HG sở hữu trí tuệ
Ảnh và video :