Nguyễn Hoàng Chiến

Quản lý
chienknhg@gmail.com
Phòng Chuyển giao kỹ thuật - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang, Số 5, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, KV4, P5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Phó trưởng Phòng Chuyển giao kỹ thuật - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 21.6 Trung tâm KN&DVNN phối hợp với Trạm KN-TP. VT tổ chức tập huấn" Mô hình chuỗi sx nông nghiệp tuần hoàn" tại xã Hỏa Lựu TP.VT
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 22/6/2022, phối hợp Tổ triển khai mô hình tổ chức tập huấn kỹ thuật mô hình Chuỗi sản xuất nông nghiệp tuần hoàn tại hội trường Phòng Kinh tế với sự tham dự của 30 nông dân trong và ngoài mô hình trên địa bàn thị xã Long Mỹ.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 15/6/2022, phối hợp với Tổ trưởng Tổ triển khai MH Chuỗi sản xuất nông nghiệp tuần hoàn tiếp tục triển khai kế hoạch và dự toán chi tiết mô hình, hộ tham gia ký cam kết thực hiện mô hình tại xã Long Phú, xã Tân Phú và phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
ngày 14/6 KS mô hình tuần hoàn tại xã Tân Bình
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 14/6 đi khảo sát hộ tham gia mô hình kinh tế tuần hoàn tại xã Tân Bình.
Vùng sản xuất liên quan :
Ảnh và video :