Lâm Văn Việt

Quản lý
0937790682
Trạm Khuyến nông huyện Long Mỹ, Ấp 1, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Trưởng trạm Khuyến nông huyện Long Mỹ

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 4/8/2022, phối hợp Trạm KN CTA, Long Mỹ và TX. LM nắm nhu cầu, khảo sát hiện trang sản xuất lúa chuẩn bị tư vấn đạt tiêu chí Global GAP tại HTX Mùa Vàng - Trường Long A, HTX Long Bình - Xã Long Phú, HTX Vĩnh Lập - Vĩnh Viễn A.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Giao túi bao trái trái mãng cầu cho tv htx 19600 cái. Họp báo ở trạm kn Long Mỹ ; Đ/c Trưởng trạm chủ tọa, thư ký cùng 11/12 vc trạm, tt, xã tham dự, báo cáo thực hiện trong tháng qua, ....thực hiện trong tháng tới
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Phối hợp Trạm KN huyện Long Mỹ trao đổi, tư vấn HTX Vĩnh Lập tham gia MH ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong SX lúa theo chuẩn GlobalGAP tại xã Vĩnh Viễn A, H Long Mỹ.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Chào cờ đầu tuần đưa ra kế hoạch tuần. Mời 7 thành viên htx nhận bao trái. Phối hợp nd, thanh niên Mời tập huấn nuôi lươn, Mời nd Khai giảng 2 nhân rộng mãng cầu Cùng trạm giao 12.000 túi mc cho 7 tv htx.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 21/7/2022 cùng đoàn tổ chức MYI khảo sát các hộ dân bị ảnh hưởng biến đổi khia hậu tham gia dự án hỗ trợ vay vốn cải thiện sinh kế tại Thị trấn Vĩnh Viễn và xã Lương Tâm huyện Long Mỹ.
Ảnh và video :