Huỳnh Thị Hồng Quyên

Chuyên viên
hongquyenhuynh@gmail.com
Phòng Kỹ thuật - Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang - Số 5, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu vực 4, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Viên chức Phòng Kỹ thuật - Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang - Số 5, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu vực 4, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 29/9/2023, tham dự Hội nghị tổng kết 30 năm hoạt động Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm tại Hội trường A (tầng 6) Nhà khách Người có công, số 168, đường Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Tải về nhật ký
Công việc:
Tải về nhật ký
Công việc:
Tải về nhật ký
Chi tiết:
ngày 30/8/2023 bế giảng lớp tập huấn FFS kỹ thuật canh tác lúa tại ấp thắng Mỹ, xã Phụng Hiệp
Ảnh và video :