Phạm Văn Quốc

Nông trại
Ấp Long Hưng 1, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
1000 ha
5 tấn/năm

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 10/8/2022, Phối hợp Tổ triển khai mô hình cấp 20 con heo giống cho hộ tham gia mô hình tại xã Tân Phú và phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 06/8/2022, Phối hợp Tổ triển khai mô hình cấp 20.000 con cá trê giống cho hộ tham gia mô hình tại xã Tân Phú và phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 29/7/2022, phối hợp với Tổ trưởng MH kiểm tra chuồng trại, ao nuôi cá các hộ tham gia mô hình trước khi nhận giống tại xã Tân Phú và phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 21/7/2022, hướng dẫn hộ tham gia mô hình chuẩn bị chuồng trại và xử lý ao trước khi nhận giống tại xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ.
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 22/6/2022, phối hợp Tổ triển khai mô hình tổ chức tập huấn kỹ thuật mô hình Chuỗi sản xuất nông nghiệp tuần hoàn tại hội trường Phòng Kinh tế với sự tham dự của 30 nông dân trong và ngoài mô hình trên địa bàn thị xã Long Mỹ.
Ảnh và video :