Nguyễn Quốc Sang

Chuyên viên
Tổ kỹ thuật nông nghiệp xã Lương Tâm, Trạm Khuyến nông huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Viên chức khuyến nông Tổ kỹ thuật nông nghiệp xã Lương Tâm, Trạm Khuyến nông huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Từ ngày 23-24/8/2022, Tham gia lớp tập huấn "Phương pháp sử dụng công nghệ thông tin trong khuyến nông cho nhóm đối tượng sản xuất hàng hoá" do TTKN và DVNN tỉnh HG tổ chức
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Hội thảo nhân rộng mô hình Khuyến nông hiệu quả "Mô hình trồng màu trên nền đất lúa" tại ấp 2 xã Lương Tâm huyện Long Mỹ. Có 20 nông dân có sở thích trồng màu tham dự.
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 21/7/2022 cùng đoàn tổ chức MYI khảo sát các hộ dân bị ảnh hưởng biến đổi khia hậu tham gia dự án hỗ trợ vay vốn cải thiện sinh kế tại Thị trấn Vĩnh Viễn và xã Lương Tâm huyện Long Mỹ.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Bế giảng 4 lớp TOF (VnSAT) Kỹ thuật trồng nấm rơm trong nhà tại ấp 7 xã Vĩnh Viễn A và ấp 9 xã Lương Tâm huyện Long Mỹ
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Lý thuyết pp vi sinh... ngày 25-26/5 Nước, gạo 10-1, pha As.... 3 mẫu 6 đĩa... 27/5
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :