Đồng Thị Phượng

Thành viên
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang
Viên chức Phòng Thông tin tư vấn dịch vụ - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Chi tiết:
Chủ đề "Phát triển cây mít bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới" với khoảng 70 nông dân trên địa bàn huyện Châu Thành tham dự. Tổ chức tại TT Ngã Sáu vào ngày 26.4.2022.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
nhận áo và kinh phí, vật tư lấp HTT tại TTKN và DVNN tỉnh
Sản phẩm liên quan :
Vật tư liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
quyết toán kinh phí cuối năm và nhận vật tư lâp HTT tại TTKN và DVNN
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Đưa rước đoàn đi công tác
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp Đài PTTH Hậu Giang tổ chức tọa đàm ghi hình nhằm tuyên truyền về dự án Cái Lớn - Cái Bé tại xã Thuận Hòa huyện Long Mỹ
Ảnh và video :