Nguyễn Trí Mẫn

Kỹ thuật viên
triman17@gmail.com
Phòng Thông tin TVDV - Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang, Số 5, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, KV4, P5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Viên chức
Viên chức Phòng Thông tin TVDV - Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Chi tiết:
Chủ đề "Phát triển cây mít bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới" với khoảng 70 nông dân trên địa bàn huyện Châu Thành tham dự. Tổ chức tại TT Ngã Sáu vào ngày 26.4.2022.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Tham dự khai trương gian hàng sản phẩm OCOP tỉnh Hậu Giang tại Geendworl Phú Quốc tỉnh Kiên Giang
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
ngày 22/2/2021 thăm mô hình lươn ở các hộ TX Long mỹ, hiện lươn phát triển tốt
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 23.02.2021 phối hợp Trạm KN TX Long Mỹ, thăm tình hình phát triển của lươn nuôi và hướng dẫn các hộ chăm sóc mô hình. Hiện lươn phát triển tốt, trọng lượng TB khoảng 300 đến 400 con/kg.
Sản phẩm liên quan :
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Dự Lễ khánh thành trụ sở HTX trà mãng cầu Yên Bình An tại xã Phụng Hiệp, ngày 29.01.2021
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :