Nguyễn Thị Kiều Tiên

Chuyên viên
Viên chức trạm Khuyến nông thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang
Viên chức trạm Khuyến nông thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 5/8 trạm Khuyến nông thành phố Ngã Bảy phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang tổ chức hội thảo trình diễn máy bay phun thuốc không người lái tại khu vực 4 và khu vực 7 phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
ngày 3.8.2022 công tác phường lái hiếu quay video tham gia hội thi khuyến nông hậu giang
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 2/8/2022, liên hệ địa điểm trình diễn máy bay phun thuốc tại phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy.
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 28/7/2022, tham dự tập huấn mô hình sản xuất hoa kiểng gắn với du lịch nông nghiệp tại nhà văn hoá ấp Cái Côn, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy với 20 nông dân tham dự.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 28/7/2022, tham dự tập huấn mô hình sản xuất hoa kiểng gắn với du lịch nông nghiệp tại ấp Cái Côn, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy.
Ảnh và video :