Võ Văn Diễn

Thành viên
Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 9/5 Tại Trạm kn huyện Long Mỹ với đ/c tham dự cấp tỉnh Giám đốc, phó giám đốc, trưởng , phó các phòng trực thuộc cùng 12 vc kn trạm xã thị trấn tham dự Lấy phiếu tính nhiệm đ/c Trần văn Vẹn Họp sơ kết 4 tháng và phương hướng quí 2 thành công tốt đẹp. Đăng ký máy cho tht máy sx băng tải...
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 12/1 thăm mô hình trồng hoa vạn thọ của anh Võ Văn Diễn, ấp 8, số lượng 4000 chậu. Hoa đang phát triển tốt chuẩn bị cung cấp thị trường dịp Tết sđt: 0949061601
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
về việc người dân tự ý tháo dỡ bồn chứa nước tại nhà điều hành cttl tại cống long mỹ 1 huyện long mỹ và vận hành cống đoạn Trà ban - Giồng Cấm ngày 3/01/2023
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
phục hồi và cắm mốc ranh giới các cống huyện Long Mỹ ngày 27/9/2022
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
hỗ trợ đơn vị thi công cắm mốc các công trình thủy lợi huyện Long Mỹ ngày 20/9/2022
Ảnh và video :