Võ Văn Diễn

Thành viên
Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
kiểm tra ranh mốc cống Xẻo Giá xã Vĩnh Viễn A huyện Long Mỹ
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
kiểm tra vận hành mở các cống huyện Long Mỹ ngày 11/5/2022
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
họp tổ 2 huyện Long Mỹ và trao chứng vhir nghề QLKTCTTL cho công nhân tổ ngày 22/4/2022
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
đánh giá kết quả thực hiện hoạt động tháng 3 và phương hướng tháng 4 kết hợp phát chứng chỉ đào tạo lớp quản lý khai thác công trình thủy loiej
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
cầu Long Mỹ 1 xã Vĩnh Viễn A huyện Long Mỹ giúp người dân đi lại thuận tiện.
Ảnh và video :