Nguyễn Văn Thi

Thành viên
Phòng Hành chính tổng hợp - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang, Số 5, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, KV4, P5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Viên chức phòng Hành chính tổng hợp - Trung tâm Khuyến nông - Số 05, Xô viết Nghệ Tĩnh, KV4, P5, TP Vị Thanh, Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 9/5 Tại Trạm kn huyện Long Mỹ với đ/c tham dự cấp tỉnh Giám đốc, phó giám đốc, trưởng , phó các phòng trực thuộc cùng 12 vc kn trạm xã thị trấn tham dự Lấy phiếu tính nhiệm đ/c Trần văn Vẹn Họp sơ kết 4 tháng và phương hướng quí 2 thành công tốt đẹp. Đăng ký máy cho tht máy sx băng tải...
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
công bố quyết định thuyên chuyển viên chức đối với bà Huỳnh Thị Hồng Quyên khuyến nông viên trạm khuyến nông viên đến nhận nhiệm vụ tại phòng kỹ thuật
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
ngày 11/01/2023 phối hợp với trạm khuyến nông huyện Châu Thành A. trao đổi về công tác thuyên chuyển viên chức
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
ngày 23/12 phối hợp với trạm khuyến nông huyện Phụng hiệp trao đổi với UBND xã Long Thạnh về công tác tổ chức cán bộ
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 9- 12-13-14-15-16/12 Dự thi thăng hạng III tại sở nông nghiệp cùng 22 vc Đều chỉnh sắp xếp hồ sơ và báo cáo tiêu chí 13 Gửi tiêu chí 13 Đ/c Nha phòng nn Nhờ các htx đánh giá có chú thích điểm, ds vốn góp, sổ theo dõi thành viên, sổ đăng ký htx gửi ubnd xã Tham dự tập huấn do phòng nn phối họp văn phòng đều phối tỉnh về NTM 2 ngày. Nhập thông tin cá nhân gửi về trạm
Ảnh và video :