Ngô Văn Thống

Admin
Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Chi tiết:
Tổ chức diễn đàn Phát triển bền vững các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Dự triển khai tổ chức diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng ĐBSCL 2022 tại Đồng Tháp.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Tố chức hội thảo tuyên truyền đề án phát triển NN bền vững thích ứng BĐKH tỉnh HG giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 tại Tx Long Mỹ
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Tổ chức hội thảo tuyền truyền đề án phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng BĐKH tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
test
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :