Huỳnh Thị Diễm

Thành viên
Phòng Hành chính tổng hợp - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang, Số 5, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, KV4, P5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Viên chức Phòng Hành chính tổng hợp - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Chi tiết:
Từ ngày 28/4 đến 03/5 Sở NN &PTNT phối hợp Sở Công Thương và Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hậu Giang tham gia chuỗi sự kiện tại Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP ĐBSCL với chủ đề "Liên kết cùng phát triển - Nằm trong khuoni khổ của diễn đàn Hội thi sản phẩm OCOP tiêu biểu vùng ĐBSCL quy tụ 51 sản phẩm tham gia. Qua đánh giá, phân hạng kết quả Hậu Giang có 02 sản phẩm tiêu biểu: Cá thát lác rút xương Kỳ Như và Rượu lão tửu đông trùng hạ thảo Út Tây.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
kiểm tra tài sản và kiểm tra công vụ năm 2021 tại huyện châu thành và châu thành A. ngày 08 tháng 12 năm 2021
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
kiểm tra tài sản và kiểm tra công vụ năm 2021 tại huyện châu thành và châu thành A. ngày 08 tháng 12 năm 2021
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
kiểm kê tài sản và kiểm tra công vụ tại huyện long mỹ và thị xã long mỹ ngày 09 tháng 12 năm 2021
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Tiếp đoàn kiểm kê tài sản và kiểm tra công vụ năm 2021.
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :