Huỳnh Hoàng Bảo

Thành viên
Phòng Hành chính tổng hợp - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang, Số 5, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, KV4, P5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Tài xế, Phòng HCTH - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Chi tiết:
Từ ngày 28/4 đến 03/5 Sở NN &PTNT phối hợp Sở Công Thương và Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hậu Giang tham gia chuỗi sự kiện tại Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP ĐBSCL với chủ đề "Liên kết cùng phát triển - Nằm trong khuoni khổ của diễn đàn Hội thi sản phẩm OCOP tiêu biểu vùng ĐBSCL quy tụ 51 sản phẩm tham gia. Qua đánh giá, phân hạng kết quả Hậu Giang có 02 sản phẩm tiêu biểu: Cá thát lác rút xương Kỳ Như và Rượu lão tửu đông trùng hạ thảo Út Tây.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Dự triển khai tổ chức diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng ĐBSCL 2022 tại Đồng Tháp.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Đưa lãnh Đạo đi thăm mô hình
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Đưa lãnh đạo dự hội thảo
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Đưa lãnh đạo đi công tác
Ảnh và video :